-پدیده معماری ارگانیک را نمی توان به آسانی  با وقایع اجتماعی  ، فنی یا فرهنگی مرتبط ساخت به ویژه که این پدیده از نظر زمانی یک دوره طولانی را در بر می گیرد .

-بینش معماری ارگانیک  ریشه در فلسفه رمانتیک دارد . رمانتیسم یک جنبش فلسفی ، هنری و ادبی در اواخر قرن  هجده و نوزده میلادی  در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و امریکا سرایت کرد . این جنبش واکنشی در مقابل خرد گرایی عقل مدرن بود . رمانتیک ها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند . ولی رمانتیک ها به آن بخش از ذهن توجه داشتند که بیشتر در باره  احساس و عواطف بود . در صورتی که برای فلاسفه کلاسیک مانند دکارت ولیبنیتز ، عقل و منطق اهمیت داشت .

-نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه ی رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت ، عواطف و تخیل می پرداختند . در حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضی دان بودند .

-لذا در آثار ادبی هنری کلاسیک میتوان وضوح ، عدم ابهام ، نظم ، تقارن و تناسب را مشاهده کرد . ولی در آثار رمانتیک احساس و هیجان ، ایجاد ابهام وتوهم و مناظر تماشایی طبیعی مورد نظر است. کلاسیک به دنبال سلطه بر طبیعت است در حالی که رمانتیک در پی تحسین طبیعت است .

-فردریش ویلهم شیلینگ ( 1854-1775 ) ، که یکی از بنیانگذاران مهم فلسفه رمانتیک محسوب می شود ، معتقد بود که طبیعت جزیی از خود انسان است و بین انسان و طبیعت جدایی نیست .

-برای نظریه پردازان قرن نوزدهم آمریکا ، که به دنبال زیبایی مدرن بودند ، طبیعت تنها مسئله صحیح تلقی می شد . هنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورت انتزاعی نشان دهد .

برای دانلود این پاورپوینت کلیک کنید