کشور وسیع هندوستان یک پنجم جمعیت کره زمین را تشکیل می دهد.

در این سرزمین پهناور، همه گونه اقلیم از قله های یخبندان و جنگل های انبوه قاره تا کویرهای خشک و بایر با تغییراتی تدریجی یافت می شود. در سراسر زمان ها تاریخ هیچ سرزمینی به وسعت هندوستان با آن همه زبان ها و نژادها و تمدن های مختلفش در روی کره زمین وجود نداشته است.

اولین تمدن بزرگ به معنای واقعی آن، تمدن حوزه رود سند با قدمت نزدیک به سه هزارسال است که به تمدن دره سند معروف است که وسیعترین گستره تمدنی زمان خود بوده و با تمدن شهرسوخته در ایران همزمان است و مراودات نزدیک داشته‌است و تقریباً پس از ورود آریائی ها بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد، هر دو از بین رفته‌اند.

برای دانلود این پاورپوینت کلیک کنید.